14. augustist 2013
13. augustini 2014
aitas OÜl Atribor põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja kasvutoetuse programm.

1. Keskuse külastajad jätavad üleriided garderoobi.

2. Keskuse külastajad tarbivad vaid kohapeal müüdavaid sööke ja jooke. Keskuse töötajatel on õigus konfiskeerida klientide kaasatoodud söögid ja joogid.

3. Külastajatele turniiri ajaks antud golfivarustust tuleb kasutada heaperemehelikult ning tagastada peale turniiri lõppu keskuse töötajale

4. Hoiame puhtust ning prügi toimetame selleks ettenähtud kohta

5. Golfikeskuse sisustus on väga hinnaline, seetõttu palume keskuse inventari suhtuda heaperemehelikult. Külastaja, kes tahtlikult lõhub või rikub keskuse inventari, on kohustatud tasuma lõhutud või rikutud inventari maksumuse vastavalt hinnakirjale

6. Keskuse külastaja käitub viisakalt ja lugupidavalt kaaskülastajatega ning personaliga, vastasel korral on keskuse personal kohustatud kasutusele võtma meetodid, mille tulemusena ebaviisakalt või lugupidamatult käitunud klient peab keskusest lahkuma.

7. Peo lõpetame õigeaegselt, et järgmistel külalistel oleks võimalik alustada planeeritud ajal

8. Siseruumides ei suitsetata

9. Keskus ei vastuta klientide isiklike asjade eest.

10. Turniiri broneering kaotab kehtivuse 15 minutilise hilinemise järel.

11.Tehnilisest rikkest golfirajal palume koheselt teavitada keskuse töötajat.

12. Osa golfiradadest on varustatud eriefektidega, mis võivad mängijat ehmatada. NB! Antud rajad on eraldi märgistatud. Juhul kui teil on vastunäidustusi ootamatutele olukordadele (s.h. ehmumine), siis palume antud radasid vältida või konsulteerida keskuse töötajaga võimalikest tagajärgedest.

12.1. Keskus ei vastuta mängijate enesetunde või tervise eest, kui klient ei täida punktis 12. antud soovitusi.

13. Ürituse broneerinud lapsevanem peab tagama üritusel osalejate mõistliku ja keskuse sisustuse suhtes heaperemeheliku käitumise. Keskuse atraktsioonide otsas ronimine ja radade vahel ringijooksmine on keelatud!